Odszkodowania

Sprawca wypadku, czy jego ubezpieczyciel – przeciwko komu zgłosić roszczenie o odszkodowanie?

Na częste pytanie, czy można dochodzić roszczeń z tytułu odszkodowania po wypadku bezpośrednio od jego sprawcy?

Odpowiedź jest krótka: można.

Prawo daje nam, jako poszkodowanym w wypadku drogowym, swobodny wybór i możliwość zgłoszenia roszczeń do sprawcy lub do ubezpieczyciela.

W praktyce oczywiście większość spraw trafia do ubezpieczyciela. To przecież duże i dobrze prosperujące firmy, które nie mają problemów z wypłatą odszkodowań.

Sprawy o zapłatę odszkodowania kierowane są przeciwko bezpośrednim sprawcom wypadku w zasadzie w dwóch sytuacjach:

1) gdy ubezpieczyciel odmawia zapłaty odszkodowania i uchyla się od odpowiedzialności,

2) gdy poszkodowany ambicjonalnie chce „ukarać” sprawcę i dochodzi od niego roszczeń nawet wtedy, gdy ubezpieczyciel nie kwestionuje swojej ochrony w danym przypadku.

W obu przypadkach ubezpieczyciel często przystępuje do sprawy po stronie sprawcy w charakterze tzw. interwenienta ubocznego. Nazwa brzmi groźnie, ale istota tej instytucji jest taka, żeby umożliwić ubezpieczycielowi przyglądanie się procesowi lub nawet czynny w nim udział. Jest to istotne zwłaszcza, gdy sprawca po przegranej sprawie chciałby się w przyszłości zwrócić do ubezpieczyciela z żądaniem zwrotu kwot zapłaconych poszkodowanemu (bo przecież miał polisę OC i był ubezpieczony od tego ryzyka).

Będąc pełnomocnikiem poszkodowanego osobiście sugeruję jednak prowadzenie spraw przeciwko ubezpieczycielowi. Mniejsze emocje i większy formalizm procesu. Skupiamy się głównie na kwestiach istotnych: zasadzie odpowiedzialności odszkodowawczej i wysokości odszkodowania (lub zadośćuczynienia).

Będąc pełnomocnikiem sprawcy staram się informować ubezpieczyciela o wszystkich krokach poszkodowanego, „przekierowując” do niego wszelkie zgłaszane przez niego roszczenia. Obniżam w ten sposób ryzyko dodatkowych kosztów po stronie klienta.